NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÜGYINTÉZŐI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE A LUKIJAN MUŠICKI KULTURÁLIS KÖZPONT TEMERIN

A közalkalmazottak foglalkoztatásáról szóló törvény 37., 51 és 52. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 113/2017, 95/2018, 86/2018, 86/2019 és 157/2020), a Költségvetési rendszeről szóló törvény 27. szakasza alapján a munkahely betöltésére pályázatot ír ki, a Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin


NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÜGYINTÉZŐI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE
A LUKIJAN MUŠICKI KULTURÁLIS KÖZPONT TEMERIN

 

I Intézmény, ahol a munkahelyet betöltik
Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin, Újvidéki utca 324, 21235 Temerin
II Betöltésre váró munkahely
Számviteli vezető, végrehajtók száma 1, meghatározatlan
Munkaköri leírás: Számviteli vezető, végrehajtók száma 1 fő, meghatározatlan időre

Feltételek: VII fokú felsőoktatási végzettség, gazdasági vagy pénzügyi szakon, 3 (három) év azonos munkakörben szerzett munkatapasztalat gyakorlat.

A munkavégzés általános feltételei a Lukijan Mušicki Kulturális Központban:
a pályázó egészségileg (lelki és testi) alkalmas a pályázat útján betöltendő munkakör betöltésére, nem ítélték el legalább hat hónap feltétel nélküli szabadságvesztésre, a pályázónak korábban nem szüntették meg a munkaviszonyát súlyos kötelességszegés miatt.

A kiválasztási eljárás során a jelöltek szakmai képzettségét, tudását és készségeit ellenőrzik az alábbiak szerint:
a) A pályázó képességeinek, azaz kompetenciáinak értékelése az analitikus érvelés és a logikus gondolkodás, a kommunikációs készségek és az emberekkel való munkavégzés képességének ellenőrzésével, egy tipikus munkahelyi probléma szimulációjával történik, amelyet a pályázónak meg kell oldania.


III Munkahely
Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin, Újvidéki utca 324, 21235 Temerin

IV A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának határideje a Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin honlapján és a hirdetőtáblán történő meghirdetés napjától számított 10 (tíz) nap.

V A nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatásért felelős: Milica Marčeta, a zenei és színpadi, drámai, szórakoztató és gyermekműsorok főszerkesztője, Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin, Kulturális Iroda, telefon: 069 / 718-024 .

VI A pályázat benyújtásának címe:
Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin
Újvidéki utca 324, 21235 Temerin
„Számviteli vezető munkakör betöltésére kiírt pályázatra” megjelöléssel.

VII A pályázat meghirdetésének időpontja a honlapon és a hirdetőtáblán : 2022. január 6.

VIII A pályázathoz mellékelt bizonyítékok:

- önéletrajzos jelentkezés;

- születési anyakönyvi kivonat;

- állampolgársági bizonyítvány;

- személyi igazolvány fénymásolata vagy személyi igazolvány kivonat;

- az előírt szakon szerzett felsőfokú végzettség igazolása;

- Belügyminisztérium – Rendőrkapitányság által kiadott igazolás arról, hogy a személyt bűncselekmény miatt nem ítélték el legalább hat hónapig tartó feltétel nélküli szabadságvesztésre, vagy olyan bűncselekmény miatt, ami őt alkalmatlanná nyilvánítja állami szervben való alkalmazásra (nem régebbi, mint hat hónap)

- igazolás a szakmában szerzett korábbi munkatapasztalatról.


Minden bizonyítékot az eredeti példányban vagy hitelesített fénymásolt formában kell mellékelni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó álláshelyére vonatkozó adatokat, valamint a jelölt adatait (vezeték- és utónév, lakó- vagy tartózkodási hely címe, a pályázó elérhetősége, e-mail címe, ha a jelölt rendelkezik ilyennel).

IX A kiválasztási eljárásban a jelöltek szakmai felkészültségének, tudásának és készségeinek ellenőrzésének helye, napja és időpontja:
Azokat a pályázókat, akiknek időben beérkezett a jelentkezése, elfogadható, érthető és hiánytalan, és amihez csatolták az összes szükséges bizonyítékot, és akik megfelelnek a meghirdetett állásban való munkavégzés feltételeinek, elvégzik a felmérést, a Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin helyiségeiben, cím: Újvidéki utca 324, 21235 Temerin. A jelentkezőket 2022. január 17-én 10.00 órakor telefonon a jelentkezésben megadott telefonszámon, vagy írásban a jelentkezésben megadott e-mailben értesítjük.

X Pályázat útján betöltött munkakör esetén a munkaviszony meghatározatlan időre szól.

XI A pályázatot a Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin igazgatójának 2022. január 4-én kelt 004/1/2022. számú határozatával megalakult Pályázati bizottság bonyolítja.


Megjegyzés:
A jelentkezési határidő lejárta után, nem érthető vagy hiányos jelentkezéseket, valamint az összes szükséges bizonyítékot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített fénymásolattal nem csatolt pályázatokat a pályázati bizottság határozatával elutasítja, amely ellen kifogással élhet a pályázó Kulturális Központ igazgatója felé 5 (öt) napon belül.
A pályázatot a Lukijan Mušicki Kulturális Központ Temerin hirdetőtábláján és honlapján meghirdetni.

LUKIJAN MUŠICKI KULTURÁLIS KÖZPONT TEMERIN
Szám:005/2022, 2022. január 6.