О Етно-парку “Брвнара”

Етно парк "Брвнара" у Бачком Јарку - завичајна музејска збирка етнолошко-историјског карактера, настала је на основу иницијативе становника Бачког Јарка, колониста из Босанске Крајине. Идеја о њеном стварању потекла је 1946. године, са жељом да се сачува сећање на стари завичај.

Објекат "Брвнара" подигнут је 1978. године уз материјалну помоћ месне заједнице Бачки Јарак и општина Темерин, Дрвар, Бања Лука и Босански Петровац. Стручну помоћ у реализацији пружили су: Војвођански музеј, Музеј града Новог Сада, Музеј Босанске Крајине у Бањој Луци и Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду.

Поред "Брвнаре" постављена су три оригинална објекта купљена на терену: "зградица са пенџером" за младе брачне парове, "ајат" или "млечар" за држање и спремање млека и млечних производа и "курузана" амбар за чување кукуруза.

Нову сталну поставку у објекту "Брвнара" реализовао је Музеј Војводине 2012. године. На изложби су приказани оригинални музејски предмети, историјски документи и фото материјал, значајни за народну културу и историју Крајишника.