Музејске радионице и играонице

У оквиру Културног центра "Лукијан Мушицки" Темерин, педагошка служба Етно-парка „Брвнара“ креира, оранизује и реализује креативно – едукативне програме, који су повезани са сталним изложбеним поставкама и планираним тематским изложбама. Едукативни рад могуће је организовати кроз разне облике педагошког рада као групни и индивидуални, у оквиру разних музејских учионица, музејских креативних радионица, играоница, квизова знања и ликовних колонија. Музејска играоница је посебан едукативни програм за децу, млађег основношколског и старијег предшколског узраста, на основу којег стичу неопходна теоријска и практична знања. У теоријском делу деца усвајају основне појмове о музејима, музејској делатности, различитим темама из области пољопривреде, архитектуре, историје, ликовне уметности, а у креативном делу деца се изражавају кроз ликовно, музичко и литерарно стваралаштво. Циљ овог програма је да деца усвоје елементарно знање о музејима и да кроз игру упознају културну баштину коју Етно-парк „Брвнара“ чува и презентује, као и мотивисање деце за упознавање културних институција.