Музејска учионица

Музејска учионица је пројекат који се реализује кроз експерименталне наставне часове у Етно-парку „Брвнара“. Ови часови се односе на реализацију наставних јединица и садржаја наставног плана и програма основних школа и предшколских установа који су у корелацији са садржајима сталне поставке Етно-парка.