Muzejska učionica

Muzejska učionica je projekat koji se realizuje kroz eksperimentalne nastavne časove u Etno-parku „Brvnara“. Ovi časovi se odnose na realizaciju nastavnih jedinica i sadržaja nastavnog plana i programa osnovnih škola i predškolskih ustanova koji su u korelaciji sa sadržajima stalne postavke Etno-parka.