Suvenirnica

Monografije

Bratislava Idvorean - Stefanović
Tkane strukture - prepletaji tkanja
2013, 224 str.
CENA: 1.000 dinara

Bratislava Idvorean-Stefanović
Tehnika tkanja ćilima kod Srba u Vojvodini
2009, 228 str.
CENA: 1.000 dinara

Ljiljana Trifunović
Dozidnice - digitalni katalog zbirke dozidnica Muzeja Vojvodine
2008, CD
CENA: 100 dinara

Mirjana Maluckov
Ćilimarstvo Srba u Vojvodini - sa katalogom zbirke srpskih ćilima Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine
2003, 321 str.
CENA: 700 dinara

 

Katalozi izložbi

Bratislava Idvorean-Stefanović
Starinska tkanja i zaboravljeni prepletaji
2014, 88 str.
CENA: 600 dinara

Ana Seč-Pinćir, Tatjana Bugarski
Duh žita - slama u svakodnevici i ritualu
2012, 89 str.
CENA: 300 dinara

Ilija Komnenović, mr Predrag Bajić, Bogdan Šekarić
Krajiški Srbi u Vojvodini u 20. veku
2010, 12 str.
CENA: 100 dinara

Milkica Popović
Sreća putuje - čestitke u vojvođanskim domovima
2010, 192 str.
CENA: 400 dinara