O Etno-parku “Brvnara”

Etno park "Brvnara" u Bačkom Jarku - zavičajna muzejska zbirka etnološko-istorijskog karaktera, nastala je na osnovu inicijative stanovnika Bačkog Jarka, kolonista iz Bosanske Krajine. Ideja o njenom stvaranju potekla je 1946. godine, sa željom da se sačuva sećanje na stari zavičaj.

Objekat "Brvnara" podignut je 1978. godine uz materijalnu pomoć mesne zajednice Bački Jarak i opština Temerin, Drvar, Banja Luka i Bosanski Petrovac. Stručnu pomoć u realizaciji pružili su: Vojvođanski muzej, Muzej grada Novog Sada, Muzej Bosanske Krajine u Banjoj Luci i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu.

Pored "Brvnare" postavljena su tri originalna objekta kupljena na terenu: "zgradica sa pendžerom" za mlade bračne parove, "ajat" ili "mlečar" za držanje i spremanje mleka i mlečnih proizvoda i "kuruzana" ambar za čuvanje kukuruza.

Novu stalnu postavku u objektu "Brvnara" realizovao je Muzej Vojvodine 2012. godine. Na izložbi su prikazani originalni muzejski predmeti, istorijski dokumenti i foto materijal, značajni za narodnu kulturu i istoriju Krajišnika.