Manifestacija „Maj u mome kraju“

13.05. u Etno - parku "Brvnara" održano je veče posvećeno negovanju tradicionalnih narodnih pesama. U zabavnomuzičkom programu učestvovali su: "Zvuci s kamena", "Jarački jarani", Pevačka grupa "Dar zavičaja" iz Mladenova, Ženska pevačka grupa "Čelarevčanke" i Muška pevačka grupa KUD "dr Mladen Stojanović" iz Bačkog Jarka.