Muzejska igraonica „Stari zanati“

U subotu, 15.07. u Etno – parku “Brvnara” održana je muzejska igraonica posvećena starim zanatima, zanatlijama i načinima izrade i ukrašavanja istih. Učesnicima muzejske igraonice objašnjeni su načini izrade pojedinih zanata kao što su: šeširdžijski zanat, kožuharski, korparski, kazandžijski, krojački, tkački i dr. U kreativnom delu, deca su osmislila i izradila za članove svojih najbližih - držače za ključeve.